گروه آموزش پزشکی

دسته بندی
یکشنبه 1401/11/2 ساعت 08:45
شماره :
229

گروه آموزش پزشکی

  گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی

گروه آموزش فرهنگستان علوم‌پزشکی در چارچوب رسالت کلی فرهنگستان در زمینه نیل به جامعه توحیدی و کمک به استقلال علمی و فرهنگی و توسعه علوم و فنون پزشکی می‌‌کوشد  با بهره‌گیری از ذخایر غنی فرهنگی و اسلامی و دانش روز و از طریق فعالیت‍‍های جمعی و جلب حمایت و تشویق دانشمندان برجسته، زمینه ارتقای سلامت آحاد جامعه و نیز گسترش مرزهای دانش آموزش علوم پزشکی را درکشور فراهم نماید.

ازاهداف کلان این گروه می‌توان به: دیده بانی آموزش علوم پزشکی با همکاری نهادهای ذیربط و اظهار نظر کارشناسی و به موقع در مورد مسائل کلان و اساسی حوزه آموزش و تلاش برای ارتقاء جایگاه و منزلت آموزش پزشکی اشاره نمود.

برنامه‌های گروه آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی در قالب‌های متنوع ازجمله: بررسی و تحلیل وضعیت موجود آموزش علوم‌پزشکی کشور و ارائه پیشنهاد در زمینه بهبود و ارتقای آن به مراجع ذیربط، مطالعه تجربیات موفق کشورها و آخرین یافته‌های علمی در زمینه آموزش علوم پزشکی و اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای عملی در مورد نحوه استفاده از آنها با توجه به زمینه‌ها و امکانات موجود در کشور، تدوین و ارائه الگوی اسلامی _ ایرانی توسعه آموزش علوم پزشکی، پیگیری برنامه‌های دیده بانی کلان آموزش، کوشش در جهت گسترش مرزهای دانش آموزش پزشکی و تلاش مستمر برای ارتقاء سطح آن در کشور، ایجاد تسهیلات لازم جهت مبادله اطلاعات و تبادل نظر بین دانشمندان و محققان و مبادله متخصصان آموزش علوم پزشکی سایر کشورها، اشاعه اطلاعات و دانسته‌های حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق انتشار نتایج تحقیقات و یافته‌های جدید در این حوزه درسطح کشور و جهان، تشویق و ترغیب فعالان عرصه آموزش به خلق آثار علمی و فعالیت‌های توسعه ای در این حوزه، ارائه مشاوره به مراجع ذیربط در حوزه آموزش و اظهار نظر کارشناسی در مورد مسائل این حوزه، جلب همکاری ایرانیان مقیم خارج از کشور و استفاده از ظرفیت آنها در توسعه آموزش و سایر موارد مربوطه انجام می‌گیرد.

اعضای گروه را تنی چند از اساتید، اندیشمندان، متخصصین و پژوهشگران برجسته حوزه‌های مرتبط دانشگاهی از جمله علوم پزشکی، علوم انسانی، اخلاق پزشکی و علمای حوزوی و سیاست‌گذاران نظام سلامت تشکیل می‌دهند. جلسات گروه به صورت ماهانه تشکیل می‌گردد.

بنرها

 

X