گروه علوم بالینی

دسته بندی
یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:26
شماره :
250

گروه علوم بالینی

گروه بالینی از جمله اولین گروه‌های علمی فرهنگستان است که در طی چند دهه گذشته در کنار دیگر ارکان این سازمان در مسیر ارتقاء کیفی و کمی این نهاد کوشا بوده است. بدون شک وجود رشته‌های گوناگون بالینی در علوم پزشکی و همچنین پیشرفت‌های به دست آمده در نظام ارائه خدمات سلامت در طی چند دهه گذشته، وظایف و رسالت این گروه علمی را در فرهنگستان دوچندان کرده است.
برنامه راهبردی
فرصت‌ها:

 •  اهداف و دورنمای برنامه ۰۲ ساله جمهوری اسلامی ایران و تأکیدات رهبر معظم انقلاب به شاخص‌های تعیین شده نظام و برنامه‌ها، تصمیم دولت جهت ارتقای وضعیت علمی ایران در دنیا
 •  نقش و تأثیرگذاری بیشتر پزشکان بالینی، متخصصین و فوق تخصص‌های مختلف به دلیل تغییرات جمعیتی و تغییر شیوه زندگی و افزایش بار بیماری‌های مزمن
 • رشد سریع و مناسب برخی از فن آوری‌های نوین اطلاعاتی، آموزش تشخیصی و درمانی و زمینه پژوهش‌های بالینی در کشور
 •  وجود انجمن‌های علمی و صنفی و غیردولتی جهت تبادل نظر
 •  وجود بازار کار درمانی، آموزش و پژوهشی مناسب در کشور و منطقه برای پزشکان
 • امکان تبادل نظر و بهره گیری از نظریه‌ها و تجارب دانشمندان و مراکز معتبر علمی در سطح جهان
 •  وجود دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی در رشته‌های مختلف و ظرفیت سازی نیروی انسانی
 •  مرکزیت بخشی علمی، فرهنگی و تاریخی ایران در بین کشورهای منطقه

تهدیدها:

 •  بی ثباتی سیاست‌های بهداشتی درمانی آموزشی و پژوهشی
 •  سرانه نامناسب درمان و بهداشت و توزیع نامتناسب امکانات پزشکی، تخصصی رفاهی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور
 • ضعف اطلاعات در زمینه وضعیت سلامت جامعه و گسترش شبکه بهداشتی درمانی کشور و شفاف نبودن جایگاه پزشکان در نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی کشور به ویژه شهرها
 • عدم تناسب تعرفه‌های پزشکی بین رشته‌های مختلف و ارزش گذاری بیشتر برای اعمال )پروسیجرها( تشخیص درمانی در مقایسه با تشخیص و درمان
 • ناچیز بودن اعتبارات پژوهشی کشور و توزیع غیرعادلانه و نادرست آن میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی
 •  وجود رقبای قوی در منطقه برای ایجاد تسهیلات پزشکی و جذب منابع و نیروی انسانی
 •  نبودن حاکمیت درون بخشی و رهبری بین بخشی
 • کمی سهم بهداشت از کل بودجه کشور و نداشتن حساب صندوق سلامت کشور و جهت گیری نامناسب برای هزینه و بودجه‌ها
 •  اشکالات در گزینش نهادهای آموزشی تخصصی و فوق تخصصی 
 •  ناکارآمدی ساختار نظام سلامت در ارتباط با زندگی شهری
 • ب-تحلیل محیط درونی 

توانایی‌ها:

 • عضویت پزشکان برجسته و پیشکسوت در گروه علوم بالینی فرهنگستان
 • جایگاه فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان مرجع عالی علمی در زمینه نظارت و برنامه ریزی سطح علمی کشور
 • تجارب و اندوخته‌های سال‌های گذشته در فرهنگستان و در گروه علوم بالینی

ضعف‌ها:

 •  حضور کم رنگ اعضاء علوم بالینی در فعالیت‌های فرهنگستان
 • عدم ارتباط با نیروهای جوان و بگارگیری آن‌ها
 •  عدم ارتباط و همکاری نهادمند با انجمن‌های علمی، سیاستگذاران و مسئولین اجرایی
 • عدم ارتباط و همکاری با مراکز علمی معتبر و آکادمی‌های مشابه در سایر کشورها
 •  نداشتن برنامه راهبردی و عملیاتی در سطح فرهنگستان و گروه علوم بالینی
 •  ضعف در مستندسازی تصمیمات و نظریات و ضعف اطلاع رسانی و حضور در فعالیتهای اجتماعی و تصمیم گیری و تصمیم سازی
 •  عدم شناخت در ظرفیت علمی کشور و بانک اطلاعاتی متخصصین و دانشمندان علوم پزشکی در داخل و خارج از کشور
 • ارتباط ناکافی گروه علوم بالینی با سایر گروه‌های علمی فرهنگستان
 •  نداشتن حضور در فضای مجازی و سایت‌های مختلف زمینه‌های کلیدی عملکردی تأمین، بهبود و ارتقای سلامت
 • ارتقای فرآیندهای کلیدی تدریس، یادگیری آموزش و پژوهش (تولید دانش)
 • ارتقای فرآیندهای کلیدی بالینی، ارزش اخلاقی و حرفه ای و جایگاه شغلی
 • ارتقای فرآیندهای جامعه نگری و جامع نگری‌های در پزشکی

اهداف راهبردی

 •  ارتقای سلامت جامعه با تأکید بر طب پیشگیری )بیماری‌های غیر واگیردار و واگیردار( جامع و جامعه نگر و نظام ثبت و ارجاع و ارتقای سطح آگاهی و مشارکت جامعه
 • دیده بانی و نقش پزشکی بالینی در نظام سلامت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
 •  ارزیابی و ارایه طریق برای مسائل مربوط به اخلاق و حقوق پزشکی
 •  ساماندهی و ایجاد شرایط مطلوب برای یاددهی و یادگیری مستمر و تولید دانش و ارتقای آموزش پزشکی بالینی و میان رشته ای‌ها و توسعه منابع انسانی
 •  ارزیابی و ارائه خط مشی و توصیه‌ها برای ارتقای پژوهش پزشکی در کشور با تأکید بر پژوهش‌های تلفیقی مشترک
 •  ارتقای سطح دانش، فرهنگ و مدیریت علمی مهارت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و حرفه ای و بهبود خدمت رسانی 
 •  توسعه روابط و همکاری‌های کشوری، منطقه ای و بین المللی برای گسترش مبادلات علمی و فناوری و جذب دانشمندان ایرانی
 •  به روز نمودن اطلاعات و شناخت ظرفیت علمی کشور
 •  بهبود ساختار و فعالیت گروه بالینی فرهنگستان و جذب نیروهای جوان برای همکاری
 •  بهبود در ارتباط با دیگر مراکز علمی، سیاستگذاران و مسئولین اجرایی و نهادهای اجتماعی
 •  ترغیب و تشویق برای تدوین کتب و مجلات پزشکی به زبان شیرین فارسی 

راهکارهای اهداف راهبردی

الف) راهکار عملی برای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردار در سطح کشور 
ب) شاخص‌های تربیت پزشک جامع و جامعه نگر 
ج ) بازنگری در نظام ارائه خدمت

      ۲. تعیین شاخص‌ها و معیارهای علمی برای جامعه سالم و دیدبانی آن (تدوین اصول و استانداردهای نحوه ارائه خدمات درمانی)

      ۳. تدوین معیارها و توصیه‌های علمی و عملی برای ارتباط صحیح بین پزشک و بیمار

      ۴. نقد و ارزیابی پرونده آموزش پزشکی و ارائه پیشنهاد

      ۵.شاخص‌های تولید علمی و نتایج تحقیقات

      ۶.تدوین شاخص‌های مدیریت سلامت

      ۷. ارزیابی و ارائه راهکارهایی برای ظرفیتهای علمی موجود و ارتباط با مراکزی همچون کنفرانس اسلامی، ECO، یونیسف، WHO، و آکادمی‌های پزشکی

بنرها

 

X