گروه علوم پیراپزشکی

دسته بندی
یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:51
شماره :
255

گروه علوم پیراپزشکی

هدف کلی: نیل به اهداف فرهنگستان در زمینه‌های علوم پیراپزشکی

 اهداف

- مشاوره، نظریه‌پردازی و آینده‌نگری در علوم پیراپزشکی

- نیل به استقلال علمی و فرهنگی

- توسعه علوم و فنون در علوم پیراپزشکی

- تقویت روح پژوهش جهت دستیابی به مؤثرترین و علمی‌ترین و‌ آخرین یافته‌ها و نوآوری‌ها در عرصه علوم پیراپزشکی

- پایش و ارائه‌ی خدمات پیراپزشکی و راهکار برای رفع مشکلات آن چه در زمینه ارائه خدمات و چه در زمینه گیرندگان خدمات

- صیانت از میراث فرهنگی و تمدن اسلامی و ایرانی در عرصه علوم پیراپزشکی

- رشد  و گسترش دانش‌های فلسفه و حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی 

انجام کلیه وظایف مندرج در ماده ۲ وظایف اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی در حیطه پیراپزشکی به جزء ماده ۸ و ۹ اساسنامه

-تلاش در جهت تحقق چشم‌انداز کشور در تمدن‌سازی و الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی در کلیه اهداف و وظایف فرهنگستان.

-کمک به تحقق نقشه جامع علمی کشور، ارتقاء کارآمدی نظام، دفاع از مرزهای اعتقادی، وحدت، امنیت ملی و صیانت از فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی.

-تحلیل چالش‌ها و ارائه توصیه‌های کاربردی، مراقبتی و خدماتی برای ارتقای علوم پیراپزشکی کشور

-نقد سیاست‌ها و برنامه‌های در حال اجرا در حوزه پیراپزشکی و ارائه پیشنهادها به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط.

-ترجمان دانش در علوم پیراپزشکی و عرصه‌های ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت با بهره‌گیری از فعالیت‌های جمعی و جذب حمایت و تشویق دانشمندان، پژوهشگران،نخبگان و صاحب‌نظران کشور

-ارائه و طرح فرضیه‌ها و نظریه‌های علمی، کوشش در راستای گسترش مرزهای دانش و تلاش برای ارتقای سطح دانش و پژوهش کشور همگام با حفظ استقلال علمی و فرهنگی و هماهنگ با نقشه جامع علمی کشور در عرصه پیراپزشکی.

-همکاری و ارائه راهکار برای تقویت فرهنگ اسلامی، سلامت معنوی و اخلاق پزشکی و تلاش جهت شناخت و ترویج علوم پیراپزشکی.

-پالایش، تقویت و ترویج فرهنگ عمومی علوم پیراپزشکی در جامعه.

-انجام امور مشاوره علمی و پژوهشی اساسی در مسائل مربوط به دانش، نظریه‌پردازی و فناوری که از سوی قوای سه‌گانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراکز علمی و پژوهشی از فرهنگستان درخواست می‌شود و ارائه پیشنهاد‌های لازم.

-مطالعه تجربیات کشورها در کسب و توسعه دانش و فناوری در حوزه علوم پیراپزشکی و همچنین بررسی آخرین یافته‌های علمی و نحوه استفاده از آنها با توجه به زمینه‌ها و امکانات موجود در کشور.

-تشویق و ترغیب دانشمندان و پژوهشگران به نوآوری و خلق آثار علمی از طریق حمایت مادی و معنوی ایشان.

-حمایت از ایجاد تسهیلات لازم جهت مبادله اطلاعات و نتایج تحقیقات و تبادل‌نظر بین دانشمندان و محققان و مبادله متخصصان و پژوهشگران علوم پیراپزشکی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی برای حفظ و احیای میراث پزشکی اسلامی و ایرانی. با پرداخت کمک هزینه، واگذاری بورس، فرصت‌های مطالعاتی و استفاده از مسافرت‌های علمی از طریق مراجع ذیربط.

- بررسی و پیشنهاد ضوابط در خصوص ارتقاء سطح علمی سمینارها، همایش‌ها و کنفرانس‌های پزشکی در سطح ملی و ارزیابی اینگونه همایش‌ها.

-حمایت از برگزاری همایش‌های علمی در زمینه جدیدترین یافته‌های علوم پیراپزشکی.

- انتشار اطلاعات و دانسته‌های پیراپزشکی از طریق انتشار مجلات و کتاب‌های علمی، پژوهشی و کاربردی به ویژه یافته‌های نوین علوم سلامت در سطح کشور و جهان.

- تشویق و تکریم دانشمندان و خدمات آنان و اعطای پاداش، جایزه و نشان علمی به دانشمندان، پژوهشگران و مؤسساتی که خدمات علمی برجسته‌ای انجام داده‌اند.

-  پیشنهاد و تخصیص اعتبارات و امکانات تحقیقاتی برای فعالیت‌های دانشمندان برجسته.

- ایجاد ارتباط با فرهنگستان‌‌های سلامت و علوم پزشکی سایر کشورها و بررسی و تصویب عضویت فرهنگستان در مجامع و سازمان‌های جهانی که وظایف و اهداف همسو با وظایف و اهداف فرهنگستان دارند در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

-اعتلای انجمن‌ها و بهره‌گیری و استفاده از توان انجمن‌های علمی گروه پزشکی و انجمن‌هایی که به نحوی با سلامت ارتباط دارند و تشویق و ترغیب مشارکت آنها در زمینه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در ابعاد مختلف مرتبط با علوم پیراپزشکی.

-بررسی و تحلیل وضعیت علمی و فنی، آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ارائه پیشنهاد در زمینه بهبود و ارتقای آن به مراجع ذیربط.

بنرها

 

X