گروه علمی فلسفه، اخلاق و علوم زیستی

دسته بندی
یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:52
شماره :
256

گروه علمی فلسفه، اخلاق و علوم زیستی

از آنجا که طبق اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان علوم پزشکی جهموری اسلامی ایران وظیفه دارد در راستای اهداف بلندی از جمله اعتلای اخلاق پزشکی، تحقق عدالت در سلامت، تکریم و الگوسازی بنیان‌های اسلامی، فرهنگ‌سازی مناسب و همچنین رشد و گسترش دانش‌های فلسفه و حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی گام بردارد، گروه علمی فلسفه، اخلاق‌پزشکی و علوم‌زیستی در جهت تحقق این اهداف فرهنگستان علوم پزشکی تشکیل شده و فعالیت می‌نماید. از این‌رو محور اصلی فعالیت‌های گروه، علاوه بر رصد کلان حوزه سلامت از حیث استانداردهای اخلاق پزشکی و تلاش برای هم‌گرایی ذی‌نفعان اصلی و نهادهای متولی تاثیرگذار سعی در فراهم آوردن بستر مناسب برای تقویت فرهنگ اسلامی، سلامت معنوی و اخلاق‌پزشکی می‌باشد تا در حد امکان با ارائه راهکارهای عملی به ارزش‌های اخلاقی و استانداردهای اخلاق حرفه‌ای پزشکی جامه عمل بپوشاند. همچنین حمایت لازم را از پایه‌ریزی و گسترش دانش‌های فلسفه و حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی و تربیت نیروی انسانی در حوزه‌های مذکور با همکاری حوزه و دانشگاه فراهم نماید.

 این گروه با تدوین برنامه استراتژیک اخلاق‌پزشکی همواره تلاش می‌کند تا در مسیر تحقق چشم‌انداز خود یعنی «نهادینه شدن معرفت و عمل به اخلاق‌پزشکی بر پایه هنجارهای اسلامی و انسانی در همه‌ارکان نظام سلامت جمهوری اسلامی‌ ایران به منظور استقرار نظام سلامت پاسخگو واحترام همه‌جانبه به کرامت انسانی» و ماموریت خود مبنی بر« تلاش برای دستیابی به معرفت و مدیریت فراگیر (شامل نیازسنجی، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، پایش و دیده‍بانی ارزشیابی و برنامه‌ریزی مجدد) اخلاق پزشکی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات سلامت با توجه به ارزش‌های اسلامی، احترام به کرامت انسانی و عدالت در سلامت» گام بردارد.

اعضای گروه را تنی چند از اساتید، اندیشمندان، متخصصین و پژوهشگران برجسته حوزه‌های مرتبط دانشگاهی از جمله علوم پزشکی، علوم انسانی، اخلاق پزشکی و علمای حوزوی و سیاست‌گذاران نظام سلامت تشکیل می‌دهند. جلسات گروه به صورت ماهانه تشکیل می‌گردد.

بنرها

 

X