گروه پژوهش

دسته بندی
یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:56
شماره :
258

 گروه پژوهش

 اهداف :
گروه علمی پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت روح پژوهش (که به معنای بکار گیری برآیند علوم مرتبط جهت حل مشکلات و نایافته‌ها است) جهت دستیابی به مؤثرترین و علمی‌ترین و‌آخرین یافته‌ها و نوآوری‌ها در عرصه علوم سلامت و با هدف کمک به نظارت و هدایت امور پژوهشی در زمینه‌های مشاوره، نظریه‌پردازی و آینده‌نگری در همه زمینه‌های سلامت، توسعه علوم و فنون در حیطه سلامت، کمک به دستیابی جامعه و آحاد مردم به بالاترین سطح سلامت همه جانبه، مشارکت در دیده‌بانی و رصد و پایش همه ابعاد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، صیانت از میراث فرهنگی و تمدن اسلامی و ایرانی در عرصه علوم سلامت، رشد و گسترش دانش‌های فلسفه و حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی فعالیت می‌نماید.

وظایف
۱.رصد کلان، نقد سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشی در حال اجرا در حوزه سلامت، بررسی و تحلیل وضعیت پژوهشی علوم پزشکی و ارائه پیشنهادها در زمینه بهبود و ارتقای آن به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط.
۲.ارائه و طرح فرضیه‌ها و نظریه‌های علمی، کوشش در راستای گسترش مرزهای دانش و تلاش برای ارتقای سطح دانش و پژوهش کشور همگام با حفظ استقلال علمی و فرهنگی و هماهنگ با نقشه جامع علمی کشور در عرصه سلامت.
۳.جذب، حمایت و تشویق دانشمندان، پژوهشگران، نخبگان و صاحب‌نظران کشور در خصوص انجام پژوهش‌های کاربردی در علوم سلامت و عرصه‌های ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت
۴.انجام امور مشاوره علمی و پژوهشی و ارائه راهبرد‌های اساسی در مسائل مربوط به دانش، نظریه‌پردازی و فناوری که از سوی قوای سه‌گانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراکز علمی و پژوهشی از فرهنگستان درخواست می‌شود.
۵.تشویق و ترغیب دانشمندان و پژوهشگران به نوآوری و خلق آثار علمی کاربردی از طریق حمایت مادی و معنوی ایشان.
۶.حمایت از ایجاد تسهیلات لازم جهت مبادله اطلاعات و نتایج تحقیقات و تبادل‌نظر بین دانشمندان و محققان و مبادله متخصصان و پژوهشگران علوم سلامت با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی با پرداخت کمک هزینه، واگذاری بورس، فرصت‌های مطالعاتی و استفاده از مسافرت‌های علمی از طریق مراجع ذیربط.

۷.تشویق و تکریم دانشمندان و خدمات آنان و اعطای پاداش، جایزه و نشان علمی به دانشمندان، پژوهشگران و مؤسساتی که خدمات علمی برجسته‌ای انجام داده‌اند.
۸.پیشنهاد و تخصیص اعتبارات و امکانات تحقیقاتی برای فعالیت‌های دانشمندان و مراکز پژوهشی برجسته.
۹.کمک و مشارکت در اعتلای مراکز پژوهشی و بهره‌گیری و استفاده از توان مراکز پژوهشی علوم پزشکی و مراکز پژوهشی که به نحوی با سلامت ارتباط دارند و تشویق و ترغیب مشارکت آنها در زمینه‌های پژوهشی در ابعاد مختلف سلامت.
۱۰.نظارت و بررسی طرح‌های پژوهشی گرو ههای علمی که از سوی معاونت علمی فرهنگستان ارجاع می‌شود.
۱۱.حمایت علمی کلان از سازمان‌ها و نهاد‌های متولی تقویت و ترویج فرهنگ عمومی پژوهش در جامعه
۱۲.تبادل اطلاعات پژوهشی و ایجاد ارتباط نهادمند بین نهاد‌های علمی و پژوهشی در جهت گسترش ارتباط بین مراکز پژوهشی و محققین کشور

بنرها

 

X