گروه های علمی

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:22

برنامه راهبردی

برنامه راهبردی گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی در حمایت از اهمیت سلامت زنان  که شامل رفاه جسمی،روانی، عاطفی، اجتماعی،  و معنوی زنان بوده و تحت تأثیر شرایط بیولوژیکی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی زندگی آنان می‌باشد، تدوین گردیده است. این برنامه چارچوبی برای فعالیتهای گروه در پاسخ به چالشها و نیازهای سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:19
نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:13

گروه علمی سلامت اجتماعی یکی از گروه‌های علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی است، این گروه از سال ۱۳۹۳ راه اندازی شده است.

اعضای آن از رشته‌های متنوع شامل جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم انتظامی، روانپزشکی، پزشکی اجتماعی،تخصص بالینی، سلامت روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، اقتصاد و مدیریت ایجاد شده است. این گروه قبل از

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:08

چشم‌انداز:
نهادینه‌سازی حکمت و معرفت دینی در نظام آموزشی پزشکی و جامعه پزشکی کشور.
نهادینه‌سازی عالمانه و منطقی طب سنتی ایران که مبتنی بر شواهد می‌باشد در نظام سلامت کشور.
وظایف کلی:
مشاوره، نظریه‌پردازی و آینده‌نگری و توسعه مرزهای دانش در تمامی عرصه‌های حکمت، طب اسلامی و طب سنتی
ارائه توصیه‌های کاربردی، مراقبتی و خدماتی

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:05

گروه ارتقای سلامت یک گروه بین بخشی است که اهداف زیر را دنبال می‌کند:

- توانمند سازی برای مداخلات ارتقای سلامت با تاکید بر موسسات مرتبط با سلامت

- ترویج رفتارهای سالم در همه زمینه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های بین بخشی

- رصد مخاطرات

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:03

گروه آینده نگری  و نظریه پردازی و رصد کلان سلامت با توجه به ماموریت فرهنگستان علوم پزشکی و بر اساس اسناد بالا دستی و سیاست‌های ابلاغی سلامت با رویکردی اندیشگاهی و با بکار گیری ظرفیت نخبگان فرا رشته ایی به نظریه پردازی، آینده نگری و رصد کلان سلامت می‌پردازد و در این راستا تامین و ارتقاء عادلانه سلامت همه جانبه را مستلزم حاکمیت دیدگاه مبتنی بر مبانی نظری

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 12:14

گروه آموزش فرهنگستان علوم‌پزشکی در چارچوب رسالت کلی فرهنگستان در زمینه نیل به جامعه توحیدی و کمک به استقلال علمی و فرهنگی و توسعه علوم و فنون پزشکی می‌‌کوشد  با بهره‌گیری از ذخایر غنی فرهنگی و اسلامی و دانش روز و از طریق فعالیت‍‍های جمعی و جلب حمایت و تشویق دانشمندان برجسته، زمینه ارتقای سلامت آحاد جامعه و نیز گسترش مرزهای دانش آموزش علوم پزشکی را درکشور

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 08:48

  گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی

گروه آموزش فرهنگستان علوم‌پزشکی در چارچوب رسالت کلی فرهنگستان در زمینه نیل به جامعه توحیدی و کمک به

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 08:48

  گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی

گروه آموزش فرهنگستان علوم‌پزشکی در چارچوب رسالت کلی فرهنگستان در زمینه نیل به جامعه توحیدی و کمک به

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 08:47

  گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی

گروه آموزش فرهنگستان علوم‌پزشکی در چارچوب رسالت کلی فرهنگستان در زمینه نیل به جامعه توحیدی و کمک به

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 08:46

  گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی

گروه آموزش فرهنگستان علوم‌پزشکی در چارچوب رسالت کلی فرهنگستان در زمینه نیل به جامعه توحیدی و کمک به

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: چهارشنبه 1401/10/21 ساعت 09:29

  گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی

گروه آموزش فرهنگستان علوم‌پزشکی در چارچوب رسالت کلی فرهنگستان در زمینه نیل به جامعه توحیدی و کمک به

بنرها

 

X