نامه ها و مکاتبات

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1401/11/11 ساعت 01:04

فرهنگستان علوم پزشکی طی نامه ای  به سردبیر مجله پزشکی لنست مراتب تاسف خود را درباره درج مطلبی کذب تحت عنوان “ Iranian medics at the forefront of protests”  اعلام کرد.

متن  نامه بدین شرح است:

With regard to the report of the Lancet magazine entitled "Iranian medics at the forefront of

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1401/11/11 ساعت 01:02

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سند حمایت طلبی با موضوع "سلامت و مدرسه" که توسط گروه ارتقاء سلامت این فرهنگستان تهیه شده بود را به مسئولین مربوطه منتشر کرد.

متن این سند 

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1401/11/11 ساعت 01:07

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه ای به فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده سازمان بسیج مستضعفین از تلاشها و ایثارگریهای حافظان امنیت جامعه به منظور برقرای امنیت برای ملت بزرگ ایران تقدیر کرد.

"

بنرها

 

X